การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Orange Juice

Orange Juice กรีนเมท

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

PACKING SIZE : 400 ml. x 30 bottles/carton
DIMENSION : 325 x 390 x 205 mm.
20’Fcl : 1,120 cartons