การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Guava Pineapple Juice

Guava Pineapple Juice กรีนเมท

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

PACKING SIZE : 1000 ml. x 20 bottles/carton
DIMENSION : 320 x 390 x 300 mm.
20’Fcl : 780 cartons