การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Bissin Mango Wafers (Real Fruit Added)

Bissin Mango Wafers (Real Fruit Added) เวเฟอร์ 29 กรัม , 100 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

Packing Size : 68g. x 30  boxes/carton
Unit Net weight : 68 g.
Bar code: Unit : 8 850987 369186
Bar code: Inner Carton : -
Bar code: Outer Carton : 8 850987 369551
Dimonsions: Outer carton : 440 x 247 x 231 mm.
Volume: Outer carton : 0.02510508 m3
Container contained : 20' fcl: 1,160 cartons
: 40' fcl: 2,350 cartons
: 40' HC: 2,750 bundles
Shelf life : 12 months