การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Bissin Choco Banana Wafers 24g

Bissin Choco Banana Wafers 24g เวเฟอร์ 29 กรัม , 100 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

Packing Size : 24g. x 12 packs x 12 display  boxes/carton
Unit Net weight : 24 g.
Bar code: Unit : 8 850987 367182
Bar code: Inner Carton : 8 850987 367205
Bar code: Outer Carton : 8 850987 367199
Dimonsions: Outer carton : 330 x 449 x 205 mm.
Volume: Outer carton : 0.03037485 m3
Dimonsions: Outer carton : 20' fcl: 980 cartons
: 40' fcl: 1,980 cartons
: 40' HC: 2,300 bundles
Shelf life : 12 months