การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Bissin Choco Banana Wafers 68g

Bissin Choco Banana Wafers 68g เวเฟอร์ 29 กรัม , 100 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

Packing Size : 68 g. x 30 boxes / carton
Unit Net weight : 68 g.
Bar code: Unit : 8 850987 367458
Bar code: Inner Carton : -
Bar code: Outer Carton : 8 850987 367465
Dimonsions: Outer carton : 247 x 440 x 231 mm.
Volume: Outer carton : 0.0251 m3
Dimonsions: Outer carton : 20' fcl: 1,180 cartons
: 40' fcl: 2,380 cartons
: 40' HC: 2,780 bundles
Shelf life : 12 months