การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Bissin Strawberry Wafers

Bissin Strawberry Wafers เวเฟอร์ 29 กรัม , 100 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

Packing Size : 100 g. x 30 boxes / carton
Unit Net weight : 100 g.
Bar code: Unit : '8 850987 351433
Bar code: Inner Carton : -
Bar code: Outer Carton : '8 850987 351860
Dimonsions: Outer carton : 247 x 440 x 259 mm.
Volume: Outer carton : 0.02815 m3
Dimonsions: Outer carton : 20' fcl: 1,050 cartons
: 40' fcl: 2,120 cartons
: 40' HC: 2,460 bundles
Shelf life : 12 months