การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Mama Brand Instant Bowl Noodles Shrimp Tom Yum Flavour

Mama Brand Instant Bowl Noodles Shrimp Tom Yum Flavour ชาม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

Packing Size : 60 g. x 12 bowls / box
No. of Noodles per carton : 12 cups
Type of packaging
4.1 EU 4 languages : Language: English, French, German, Dutch
   '- EAN Bar code: Unit : '8 850987 101114
   '- EAN Bar code: Inner Box : '8 850987 123498
4.2 US packaging : Language: English
   '- EAN Bar code: Unit : '0 52066 00001 2
   '- EAN Bar code: Inner Box : '0 52066 00040 1
Dimonsions: Outer carton : 273 x 393 x 150  mm.
Volume: Outer carton : 0.01609 m3
Container contained : 20' fcl: 1,820 boxes
: 40' fcl: 3,680 boxes
: 40' HC: 4,300 boxes
Shelf life : 12 months