การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 Mama Brand Oriental Style Instant Noodles Artificial Spicy Pork Flavour (Moo Nam Tok)

Mama Brand Oriental Style Instant Noodles Artificial Spicy Pork Flavour (Moo Nam Tok) ซอง 55 กรัม - 60 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

รายละเอียดสินค้า

Packing Size : 55 g. x 30 packs x 6 boxes / carton
No. of Noodles per carton : 180 packs
Type of packaging
4.1 Local packaging : Language: Thai
   '- EAN Bar code: Unit : '8 850987 128004
   '- EAN Bar code: Inner Box : '8 850987 128011
4.2 US - Canada packaging : Language: English, French, Spanish
   '- UPC Bar code: Unit : '0 52066 00170 5
   '- UPC Bar code: Inner Box : '0 52066 00121 7
Dimonsions: Outer carton : 375 x 610 x 375 mm.
Volume: Outer carton : 0.0858 m3
Container contained : 20' fcl: 340 cartons
: 40' fcl: 700 cartons
: 40' HC: 810 cartons
Shelf life : 12 months