การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 พัฟแครกเกอร์ 400 กรัม

พัฟแครกเกอร์ 400 กรัม แครกเกอร์

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ