บิสชินบัตเตอร์โคโคนัตบิสกิต

บิสชินบัตเตอร์โคโคนัตบิสกิต บัตเตอร์โคโคนัต

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ

ขนาด 252 กรัม