เวเฟอร์ไส้ครีม รสผัดไข่เค็ม ตราบิสชิน  น้ำหนักสุทธิ  20 กรัม

เวเฟอร์ไส้ครีม รสผัดไข่เค็ม ตราบิสชิน น้ำหนักสุทธิ 20 กรัม เวเฟอร์ 20 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th