เวเฟอร์ไส้ครีมกลิ่นแบลคเคอเรนท์ 100 กรัม

เวเฟอร์ไส้ครีมกลิ่นแบลคเคอเรนท์ 100 กรัม เวเฟอร์ 100 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ