การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับกระเทียมพริกไทย

ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับกระเทียมพริกไทย ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th