การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 โจ๊กคัพ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสไข่เค็ม

โจ๊กคัพ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสไข่เค็ม โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th