การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 บะหมี่อบแห้ง ตราเมนดาเกะ 1000 กรัม

บะหมี่อบแห้ง ตราเมนดาเกะ 1000 กรัม เมนดาเกะ

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th