การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 บะหมี่อบแห้งผสมเห็ดหอม ตราเมนดาเกะซูพรีม 100 กรัม

บะหมี่อบแห้งผสมเห็ดหอม ตราเมนดาเกะซูพรีม 100 กรัม เมนดาเกะ

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th