การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเช่น รสหม่าล่าเนื้อ   85 กรัม

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเช่น รสหม่าล่าเนื้อ 85 กรัม ออเรียนทัล

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th