การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเช่น กลิ่นเห็ดทรัฟเฟิล  85 กรัม

บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเช่น กลิ่นเห็ดทรัฟเฟิล 85 กรัม ออเรียนทัล

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th