การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ข่าวสาร

2566 : “มาม่า” แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ คว้ารางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสารแบรนด์เอจ

“มาม่า” ตอกย้ำแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคคนไทย คว้ารางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” หมวดอุปโภคและบริโภค กลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในงาน 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company & 2023 Thailand’s Most Admired Brand พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าและรสชาติที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
สำหรับการจัดงานเพื่อมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นการยกย่องเกียรติยศแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่จัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) ภายใต้โครงการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทยรายแรกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวม 23 ปี โดยทีมวิจัยนิตยสารแบรนด์เอจ ภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของแวดวงการตลาดและมีพัฒนาการของงานวิจัยต่อเนื่องในแต่ละปี มีการออกแบบการทำผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศตามหลักการวิจัยอย่างมีมาตรฐาน โดยผ่านความร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งผลสำรวจของ Thailand’s Most Admired Brand ได้จัดอันดับแบรนด์ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ลงนิตยสาร BrandAge และ BrandAge Online เพื่อเผยแพร่ พร้อมกับนำเสนอบทความที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จจากแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและการเป็นแบบอย่างให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบรนด์ไทยและแบรนด์จากต่างประเทศ เพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือ Passion ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในการที่จะผลักดันให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566