การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ข่าวสาร

2565 : รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น เนื่องในวาระครบรอบ 30ปี ของรางวัล Prime Minister’s Export Award

 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลในอดีตที่ต่อยอดความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน  โดยบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล คือ BEST OF THE BEST และ THE INSPIRERES  ท่ามกลางบริษัททั้งหมด 67 บริษัท  ภายใต้แนวคิด “Proud Past – Inspired Future”  ในการนำพาองค์กรดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ (The 17 Sustainable Development Goals หรือ SDGs)