การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ข่าวสาร

รับมอบตราสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณ นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี

พิธีมอบตราสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณ นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices:GLP) ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน วันที่ 25 สิงหาคม 2564