การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ข่าวสาร

TFMAMA คว้า “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2020

ดร.พจน์  พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับ รางวัลเกียรติยศ  “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน Money & Banking Awards 2020 โดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 18  กันยายน  2563 สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี   วัดจาก 4 ปัจจัย ประกอบด้วยขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน