การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

กิจกรรมเพื่อสังคม

2565 : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยชุมชนอิดซ์ฮาร์ด อูรูมุดดีน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยชุมชนอิดซ์ฮาร์ด อูรูมุดดีน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
วันที่ 11 ตุลาคม 2565
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ และเป็นกำลังใจให้กับคุณครู หลังจากที่ศูนย์ฯ ปิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม และกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง