การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ข่าวสารนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2566

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2566 
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 9.00 น.  
ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องต้มยำกุ้ง ชั้น 3 อาคารทีเอฟ (ตึกมาม่า) 
เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240