ข่าวสารนักลงทุน

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11”

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11” ในวันศุกร์ที่ 28  มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Silk 3-4  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพมหานคร