ข่าวสารนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 24 เมษายน 2562
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์