การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

นักลงทุนสัมพันธ์

Set Index

Stock Data TF

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
: บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : wasan.b@mama.co.th
โทรศัพท์ : (662) 0-2374 4730 ต่อ 1125
โทรสาร : (662) 0-2374 7743