คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

 • Q
  คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป มีการวางแผนการผลิตกันยังไง ให้พอกับความต้องการของผู้บริโภค ค่ะ และ ผลิตวันละ กี่ซอง ค่ะ
  A
  วางแผนความต้องการประมาณการและสถิติของผู้บริโภค สภาพตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ
  โดยมี บริษัท สหพัฒนภิบูล ผู้จัดจำหน่าย เป็นผู้แจ้งความต้องการสินค้าให้ทาง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ผู้ผลิตดำเนินการตามความต้องการค่ะ
 • Q
  ข้อมูลช่องทางการขนส่ง และประกันการขนส่ง ใช่เพื่อประกอบการเรียนหน่อยค่ะ
  A
  ขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และ สอบถามเข้ามาค่ะ
  ทางผู้จัดจำหน่ายใช้บริการบริษัทขนส่ง ตามข้อมูลที่ได้แนบมาให้ค่ะ
  http://www.sslog.co.th/th/index.php