การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

 • Q
  กระบวนการผลิตเส้นอบ Air Dried Noodles เป็นอย่างไร?
  A
  กระบวนการผลิตบะหมี่อบ แตกต่างจากบะหมี่ทอดตรงกระบวนการทำให้แห้งจะใช้วิธีการผ่านลม ร้อนแทนการใช้ทอดในน้ำมัน จึงทำให้บะหมี่อบที่ได้ มีปริมาณแคลอรี่ต่ำกว่าบะหมี่ทอด และ สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าบะหมี่ทอด อย่างไรก็ตาม บะหมี่ที่อบจะไม่ผ่านการราดซุป และต้องต้ม ก่อนรับประทาน
 • Q
  Metal Detector จับเส้นผมได้ไหม?
  A
  เครื่องจับโลหะจะจับได้เฉพาะเหล็กและพวกแสตนเลส เส้นผมเป็นโปรตีน เช่นเดียวกับเล็บ เครื่อง จับไม่ได้ แต่โรงงานมีมาตรการป้องกันโดยการสวมหมวกให้เก็บผมอย่างดี จะสามารถควบคุมไม่ ให้ปนเปื้อนได้
 • Q
  เครื่องดีดที่ท้ายไลน์ผลิต ดีดมาม่าออกได้อย่างไร?
  A
  เมื่อพนักงานจัดวางเครื่องปรุงลงบนก้อนบะหมี่ ก้อนบะหมี่จะถูกพาเข้าเครื่องห่อและผ่านการชั่งน้ำ หนักโดยอัตโนมัติ หากน้ำหนักเบากว่ามาตรฐาน คือซองเครื่องปรุงไม่ครบหรือบะหมี่เบา เครื่องชั่ง จะส่งสัญญาณไปที่กะบอกลม เพื่อเป่าบะหมี่ห่อนั้นๆ ออกมา
 • Q
  ทางโรงงานของทีเอฟมีวิธีการผลิตบะหมี่อย่างไร มีระบบควบคุมน้ำมันที่ใช้ทอดบะหมี่หรือไม่ และมี ความสะอาดปลอดภัยแค่ไหน
  A
  โรงงานไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ผู้ผลิตบะหมี่รายใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความ ปลอดภัยการผลิตอาหารสำหรับสินค้าที่ขายในยุโรป รายละเอียดระบบมาตรฐานและความ ปลอดภัยที่ได้การรับรอง ดังนี้

  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสบายใจในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย บริษัทฯ ขออธิบาย กระบวนการผลิตบะหมี่มาม่า ดังนี้

  • การผลิตบะหมี่เริ่มจากการคัดสรรแป้งสาลี ที่เหมาะสมต่อการผลิตเพื่อให้ได้เส้นบะหมี่ที่ เหนียวนุ่ม นวดแป้งและรีดเป็นแผ่น ตัดเป็นเส้น

  • ผ่านการนึ่งด้วยไอน้ำ ราดด้วยน้ำซุปที่หอมน่ารับประทาน

  • จากนั้นบะหมี่แต่ละก้อนจะจัดใส่บล็อค หรือถ้วยทอด และผ่านเข้ากระทะที่มีน้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์ (Refined Palm Oil) ในการรับเข้าน้ำมันจะต้องตรวจคุณภาพน้ำมัน โดยการวัดค่า Acid Value และค่า Peroxide Value ทอดที่อุณหภูมิ 150-160 °C ประมาณ 2 นาที

  ◦ กระบวนการทอดจะควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Indirect Heat System ซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่น โดยน้ำมันจะผ่านเข้าท่อ เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน กับไอน้ำ ซึ่งจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง สม่ำเสมอ เพื่อให้การทอด สุกอย่างทั่วถึง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่น้ำมัน

  ◦ บะหมี่จะดูดซับน้ำมันไปก้อนละประมาณ 16-17% และระบบจะเติมน้ำมันใหม่เข้าไป ในกระทะโดยอัตโนมัติตลอดทุกชั่วโมง ทำให้ทางโรงงานใช้น้ำมันใหม่เติมตลอด เวลา การทอดด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนี้ ต่างจากการให้ความร้อนโดยตรง เช่น การใช้ก๊าซให้ความร้อนที่อาจควบคุมความร้อนได้ไม่สม่ำเสมอ อันเป็นเหตุให้ น้ำมันเปลี่ยนคุณภาพได้

  • ฝ่ายประกันคุณภาพ (QC) มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันทุกๆ 3 ชั่วโมง เพื่อวัดค่า Acid Value และ Peroxide Value ทุกช่วงการผลิต รวมทั้งค่า Polar Compound เพื่อป้องกันไม่ ให้น้ำมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (ป้องกันการหืน) รวมทั้งมีการกรองเศษหมี่ที่อาจตกค้าง ในกระทะทอดออกอย่างสม่ำเสมอโดยเครื่องอัตโนมัติ เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่า น้ำมันจะยังมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดเวลา ดังนั้นคำกล่าวที่ว่าอาหารทอดใช้น้ำมันทอด ซ้ำหลายครั้งจึงไม่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของ มาม่าแน่นอน

  • เมื่อบะหมี่ออกจากกระทะทอด จะผ่านเครื่องเป่าเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ

  • ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ

  • ใส่ซองเครื่องปรุง บรรจุซอง ผนึกซอง ตรวจสอบน้ำหนัก


 • Q
  ในเมื่อในกระบวนการผลิตของมาม่าบางโปรดักช์ นั้นไม่มีส่วนปลอมปนของ หรอม ทำไมไม่ขอตรา ฮาลาล เพราะจะทำให้ฐานลูกค้าที่กว้างมากยิ่งขึ้น
  A
  เรียนท่านผู้สอบถาม

  สาเหตุเนื่องจาก ในการขออนุญาตผลิตสินค้าฮาลาลนั้น ทางผู้ออกใบอนุญาตจะพิจารณาจาก อาณาเขตที่ตั้งของทางโรงงาน ซึ่งหากโรงงานนั้นมีการผลิตสินค้าชนิดอื่น ที่มีส่วนประกอบของ หรอม ก็จะถือว่า ไม่สามารถขอการรับรองได้ แม้ว่าจะแยกการผลิตต่างๆ แยกออกจากกันแล้ว ก็ตาม

  ขอบคุณครับ

  RDQA Dept.
 • Q
  คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป มีการวางแผนการผลิตกันยังไง ให้พอกับความต้องการของผู้บริโภค ค่ะ และ ผลิตวันละ กี่ซอง ค่ะ
  A
  วางแผนความต้องการประมาณการและสถิติของผู้บริโภค สภาพตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ
  โดยมี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่าย เป็นผู้แจ้งความต้องการสินค้าให้ทาง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตดำเนินการตามความต้องการค่ะ
 • Q
  ข้อมูลช่องทางการขนส่ง และประกันการขนส่ง ใช่เพื่อประกอบการเรียนหน่อยค่ะ
  A
  ขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และ สอบถามเข้ามาค่ะ
  ทางผู้จัดจำหน่ายใช้บริการบริษัทขนส่ง ตามข้อมูลที่ได้แนบมาให้ค่ะ
  http://www.sslog.co.th/th/index.php