คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 • Q
  mai test ในเมื่อในกระบวนการผลิตของมาม่าบางโปรดักช์ นั้นไม่มีส่วนปลอมปนของ หรอม ทำไมไม่ขอตราฮาลาล เพราะจะทำให้ฐานลูกค้าที่กว้างมากยิ่งขึ้น
  A
  เรียนท่านผู้สอบถาม
  สาเหตุเนื่องจาก ในการขออนุญาตผลิตสินค้าฮาลาลนั้น ทางผู้ออกใบอนุญาตจะพิจารณาจากอาณาเขตที่ตั้งของทางโรงงาน ซึ่งหากโรงงานนั้นมีการผลิตสินค้าชนิดอื่น ที่มีส่วนประกอบของ หรอม ก็จะถือว่า ไม่สามารถขอการรับรองได้ แม้ว่าจะแยกการผลิตต่างๆ แยกออกจากกันแล้วก็ตาม
  ขอบคุณครับ
  RDQA Dept.
 • Q
  ซองที่ใช้บรรจุ มาม่า(เส้นหมี่) เป็นพลาสติกชนิดใด คุณสมบัติการซึมผ่านไอน้ำเป็นอย่างไร
  A
  ซองที่บรรจุบะหมี่ตรามาม่า ส่วนใหญ่เป็นซอง metalize คือมีไอ อลูมินัม เคลือบบนฟิล์ม OPP/PP (โพลีโปรพิลีน) ซึ่งป้องกันความชื้นได้ดี และป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน และกันแสงได้

  ค่าการป้องกัน ออกซิเจน เรียกว่า OTR (oxygen transmission rate) และค่าป้องกันการซึมผ่านไอน้ำเรียก (WVTR, water vapor transmission rate) มีค่าเท่ากับ OTR= 20 cm3/m2 d bar; WVTR=0.4 g/m2 day