การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 • Q
  บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง “ฮาลาล” สำหรับชาวมุสลิมหรือไม่?
  A
  สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบะหมี่ มี 2 แบรนด์ ได้แก่

  1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราสินค้า “รุสกี" (Ruski) ซึ่งได้รับเครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล" ของ สำนักงาน

  2. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี 3 รสชาติ คือ รสต้มยำ ซุปเนื้อ และต้มยำ น้ำข้น

  3. บะหมี่เส้นอบแห้งตรา "เมนดาเกะ"

  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บิสกิตตรา "โฮมมี" (Homey) และ "บิสชิน" (Bissin) ทุกรสได้รับเครื่องหมาย รับรอง "ฮาลาล" จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงเหมาะกับผู้บริโภคที่ เป็นชาวมุสลิม

  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเบื้องต้น ผลิตจากบมจ.ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ โรงงานระยอง ซึ่งก่อตั้งบนความ ตั้งใจที่จะให้เป็นฐานการผลิตสินค้าฮาลาล ปัจจุบันโรงงานTF-ระยอง ได้รับเครื่องหมายรับรองฮา ลาล จาก 3 หน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่

  1. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

  2. JABATAN AGAMA ISLAM ของประเทศมาเลเซีย

  3. Hal-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมา

  จาก HALAL-GMP/HACCP ซึ่งเป็นการบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเข้ากับระบบความปลอดภัย อาหารในการผลิตอาหารฮาลาล ให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาศาสนาอิสลาม และ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

  มาตรฐานทั้ง 3 บังคับที่ต้องมีการตรวจติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ วัตถุดิบในการผลิตทุก ชนิดทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย ฮาลาล เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภค มุสลิมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนา มีความปลอดภัยต่อสุขภาพในมิติ ต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยทางจิตวิญญาณด้วย

  หมายเหตุ : ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ "มาม่า" จะไม่มีตราฮาลาล แต่ข้อมูลเพื่อการพิจารณาประกอบการ ตัดสินใจรับประทานมีดังนี้

  1. มาม่าทุกรสชาติใช้น้ำซุปปรุงรสที่ได้รับการรับรองฮาลาล ยกเว้น มาม่าออเรียนทัลคิตเชน ใช้น้ำ ซุปเกลือในการปรุงรสชาติตัวเส้น

  2. ไม่มีรสชาติใดใช้น้ำซุปกระดูกหมู

  3. มาม่ารสโปรตีนไข่ มาม่ารสออเรียนตัลคิตเช่น 4 รสชาติ (ฮอตแอนด์สไปซี่, โคเรียนสไปซ์, สไปซี่ ซีฟูดส์, หมี่โกเรง) ราดด้วยน้ำเกลือ

  4. มาม่าที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เลย ได้แก่ มาม่าเจ 2 รสชาติ (เจรสเต้าหู้เห็ดหอม และเจรส ต้มยำ)

  5. มาม่ารสต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งน้ำข้น เย็นตาโฟ เย็นตาโฟต้มยำ เป็ดพะโล้ ซุปไก่ โปรตีนไข่ ออเรียน ทัลคิตเช่น 4 รสชาติ ไม่มีส่วนประกอบใดเป็น “หะรอม"
 • Q
  mai test ในเมื่อในกระบวนการผลิตของมาม่าบางโปรดักช์ นั้นไม่มีส่วนปลอมปนของ หรอม ทำไมไม่ขอตราฮาลาล เพราะจะทำให้ฐานลูกค้าที่กว้างมากยิ่งขึ้น
  A
  เรียนท่านผู้สอบถาม
  สาเหตุเนื่องจาก ในการขออนุญาตผลิตสินค้าฮาลาลนั้น ทางผู้ออกใบอนุญาตจะพิจารณาจากอาณาเขตที่ตั้งของทางโรงงาน ซึ่งหากโรงงานนั้นมีการผลิตสินค้าชนิดอื่น ที่มีส่วนประกอบของ หรอม ก็จะถือว่า ไม่สามารถขอการรับรองได้ แม้ว่าจะแยกการผลิตต่างๆ แยกออกจากกันแล้วก็ตาม
  ขอบคุณครับ
  RDQA Dept.
 • Q
  ซองที่ใช้บรรจุ มาม่า(เส้นหมี่) เป็นพลาสติกชนิดใด คุณสมบัติการซึมผ่านไอน้ำเป็นอย่างไร
  A
  ซองที่บรรจุบะหมี่ตรามาม่า ส่วนใหญ่เป็นซอง metalize คือมีไอ อลูมินัม เคลือบบนฟิล์ม OPP/PP (โพลีโปรพิลีน) ซึ่งป้องกันความชื้นได้ดี และป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน และกันแสงได้

  ค่าการป้องกัน ออกซิเจน เรียกว่า OTR (oxygen transmission rate) และค่าป้องกันการซึมผ่านไอน้ำเรียก (WVTR, water vapor transmission rate) มีค่าเท่ากับ OTR= 20 cm3/m2 d bar; WVTR=0.4 g/m2 day