การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ตำแหน่งงาน

TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง

ราชบุรี (โรงงาน 1)

115 หมู่ที่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ตำแหน่งงาน

 • 1.
 • วิศวกรเพิ่มผลผลิต (TPM)
 • TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง
 • 1 ตำแหน่ง

วันที่ : 18/05/2023

เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ TPM อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร , ด้านงานเพิ่มผลผลิต
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Word , Excel , Power point เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน :

 • จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของโครงการ TPM
 • ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติกิจกรรม TPM ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนความรู้หรือข้อมูลที่เี่ยวข้องกับกิจกรรม TPM รวมถึงถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมด้าน TPM ให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สถานที่ทำงาน : ราชบุรี อ.บ้านโป่ง

วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

สวัสดิการ:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

สมัครงาน
 • 2.
 • ช่างPM
 • TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง
 • 1 ตำแหน่ง
 • 3.
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
 • TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง
 • 4.
 • หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
 • TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง
 • 1 ตำแหน่ง
 • 5.
 • พนักงานช่างซ่อมบำรุง
 • TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง
 • 6.
 • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า
 • TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง
 • 7.
 • หัวหน้าส่วน Utility และโครงการ
 • TFMAMA โรงงานบ้านโป่ง