• 2562

  รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019


  คุณพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019 ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

  2562

  รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019


  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ขึ้นรับโล่ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

  2562

  มาม่าเข้าร่วมโครงการ "มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ"


  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ในการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ภาวะโภชนาการเกินของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในปริมาณที่มากเกินพอดี ส่งผลให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

  ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และผลักดันการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รวมถึงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ต้องการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมลงร้อยละ 30 ของประชากรที่บริโภคเกลือหรือโซเดียม ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยทางบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เล็งเห็นในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  2562

  ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ รับ 2 รางวัล ในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2562


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 2 รางวัล ในการ
  ประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 15)

  1. รางวัลชมเชย ประเภท Product “ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับกระเทียมพริกไทย ตรามาม่า”

  2. รางวัลชมเชย ประเภท Product “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้าวกึ่งสำเร็จรูป) ตรามาม่า 4 รสชาติ”

 • 2561

  รับรางวัล Thailland’s Most Admired Brand 2018


  คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหพัฒนพิบูล ในนามผลิตภัณฑ์มาม่า เข้ารับรางวัล Thailland’s Most Admired Brand 2018 ที่แบรนด์มาม่าได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของไทย โดยมาม่าได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมากว่า 19 ปีซ้อน

  2561

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)ได้รับการรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน”


  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มหาชน)จำกัด สาขา โรงงานระยอง,โรงงานศรีราชา และโรงงานลำพูน ได้รับมอบใบรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน จากคณะผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน จังหวัด ระยอง,ชลบุรีและลำพูน ทั้งนี้ใบรับรองดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองนี้มีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

  2561

  โรงงานลำพูน ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” มยส.


  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์(มหาชน) จำกัด สาขาลำพูน ได้รับมอบ ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ-มยส. จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ทุกโรงงานของ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ มีนโยบายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน

  2561

  Marketeer No.1 Brand Thailand 2018


  ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) เข้ารับรางวัล MARKETEER No.1 Brand Thailand 2018 จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของบริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์จ โดยใช้เครื่องมือการสำรวจที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการการตลาด ซึ่งนับว่ามาม่าได้ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันรวม 7 ปีซ้อน

  Thailand’s Most Admired Brand 18


  ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในนามของผลิตภัณฑ์มาม่า เข้ารับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018 หรือ แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการสำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 • 2560

  ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงเเรงงานในฐานะเป็นสถานประกอบการ เพื่อเชิดชูเเละส่งเสริมคุณค่าของผู้พิการ


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงเเรงงานในฐานะเป็นสถานประกอบการ เพื่อเชิดชูเเละส่งเสริมคุณค่าของผู้พิการ ด้วยการจ้างคนพิการเเละการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ตาม มาตรา 33 เเละ 35 ตามพระราชบัญญติส่งเสริมเเละพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ จากปลัดกระทรวงเเรงงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

 • 2559

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต


  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ประจำไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตร ESG100 2016 (Environmental, Social and Governance)


  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ESG100 2016 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่มีการดำเนินการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูล ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 621 บริษัท

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007


  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004


  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (Environment Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

 • 2558

  รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2558


  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานและปลอดภัย

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ ESG100 Certificate 2015 (Environmental, Social and Governance)


  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าพบผู้บริหารของ บริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ESG100 2015 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท

  รับโล่ห์รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2558 จากนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558


  การพิจารณาให้รางวัล เป็นไปตามมติคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมของประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากความดีเด่นด้าน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความยั่งยืน การสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพิจารณาจากสินค้าของคนไทยและรางวัลที่เคยได้รับประกอบ ซึ่งในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล 41 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อาหาร,เสื้อผ้า,สิ่งทอ,อัญมณี โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับ รางวัลได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” นมเม็ดจิตรลดา สาหร่าย เถ้าแก่น้อย กะทิชาวเกาะ อาหารทะเลแปรรูป Select เป็นต้น

 • 2557

  ประกาศเกียรติคุณในโครงการธรรมาภิบาล
  สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรมปี 2557

  รางวัล Investors’Choice Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557


  คะแนนการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ประเภท 5 ปี ต่อเนื่อง (2553-2557)

 • 2556

  CSR-DIW Award


  โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ที่ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม จัดโดย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

  คาร์บอนฟุตพริ้นท์


  เกียรติบัตรแสดงความสำเร็จในการแสดงเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บนฉลากมาม่า จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

  รางวัล อย. Quality Award


  อย. Quality Awards ประเภทผู้ผลิตอาหาร จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  Prime Minister Business Enterprise Award 2013


  รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในตลาดอาเซียน (Best AEC Business Enterprise)

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า และผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)


  ตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2556 จากกรมศุลกากร

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในระดับสากล Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative (SMETA -4 Pillars) จาก SGS (Thailand) Limited.)

 • 2555

  Zero Accident Campaign


  โล่ห์ประกาศเกียรติคุณระดับ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์จากกระทรวง แรงงาน

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นส์ท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • 2554

  สถานประกอบการฮาลาลดีเด่น ประจำจังหวัดระยอง


  โรงงานระยองได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นประจำจังหวัดระยะ ประจำปี 2554

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จาก SGS (Thailand) Limited.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จาก กรมประมง

 • 2553

  IP Champion 2010


  รางวัลผู้ประกอบการต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา สาขาเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการบริหารคุณาภาพ ISO 9001: 2008 (Quality Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล(HALAL) หรือการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม จาก Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)/ Department of Islam Development Malaysia.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร BRC Global Standard For Food Safety จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited.

 • 2552

  มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคม พ.ศ. 2552

 • 2551

  "รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นแห่งประเทศไทย 2008"


  จากโครงการความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2550

  National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Ministry of Agriculture and Cooperatives, (ACFS)

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล(HALAL) หรือการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(The Central Islamic Committee of Thailand)

 • 2549

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 (Quality Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2548

  Best Performance - Agro & Food SET Awards 2005


  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Saha Innovation Award


  รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภท Product นวัตกรรม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าบรรจุในด้วย และชามกระดาษจาก บจม.สหพัฒนพิบูล

 • 2547

  ISO 14004 : 2004 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก SGS


  ประเภท : ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, เครื่องปรุงรสในซอง retort pouch, บิสกิต และเวเฟอร์

  Prime Minister’s Export Award 2004


  - รางวัลเกียรติคุณผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น
  -รางวัลผู้ส่ออกดีเด่นประเภทใช้สินค้าของตัวเอง

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (Environment Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2546

  GMP (Good Manufacturing Practice)


  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
  ประเภท : กระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, เครื่องปรุง, ขนมปังอบกรอบ และขนมปังเวเฟอร์

 • 2544

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000: 1994 (Quality Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2541

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 2539

  Prime Minister’s Export Award


  รางวัลเกียรติคุณผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ประเภทตราสินค้า เนื่องจากการส่งออกสินค้ายี่ห้อ "มาม่า" ไปขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

 • 2532

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) ในระดับดีมาก จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 • 2527

  รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารยอดเยี่ยมนานาชาติ
  แห่งเอเชีย 1984

 • 2525

  รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารยอดเยี่ยมนานาชาติ
  แห่งเอเชีย 1982