การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

ศรีราชา (TFSRA)

 • GMP & HACCP มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล

 • ISO-14000
  มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • ISO/IEC 17025
  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 • อนุรักษ์พลังงาน

 • AEOs มาตรฐานการส่งออก

 • CSR-DIW
  ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • WCA
  มาตรฐานการประเมินสภาพ
  การทำงาน

 • SMETA
  Sedex Members Ethical
  Trade Audit

ลำพูน (TFLPN)

 • GMP & HACCP มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล

 • ISO-14000
  มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • อนุรักษ์พลังงาน

 • AEOs มาตรฐานการส่งออก

 • CSR-DIW
  ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยอง (TFRYG)

 • GMP & HACCP มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล

 • ISO-9001
  มาตรฐานทางด้านคุณภาพ

 • มาตรฐานสากล
  ระบบการบริหารคุณภาพ
  ISO 9001:2015

 • ISO-14000
  มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • KOSHER
  การผลิตสินค้าโคเชอร์

 • HALAL
  การผลิตสินค้าฮาลาล

 • อนุรักษ์พลังงาน

 • AEOs มาตรฐานการส่งออก

 • CSR-DIW
  ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • SMETA
  Sedex Members Ethical
  Trade Audit

 • มาตรฐานฮาลาล (HALAL)

ราชบุรี (TFRBI)

 • มาตรฐานสุขลักษณะที่ดี
  ในการผลิต GMP

 • มาตรฐานระบบการจัดการ
  ความปลอดภัยอาหาร HACCP

 • มาตรฐานระบบการจัดการ
  ความปลอดภัยอาหาร HACCP

 • มาตรฐานฮาลาล (HALAL)

 • มาตรฐานฮาลาล (HALAL)

 • ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นส์ท์

 • AEOs มาตรฐานการส่งออก

 • มาตรฐานด้านหลักจริยธรรม
  ในการดำเนินธุรกิจในระดับสากล

 • มาตรฐานสินค้า
  Organic EU

 • มาตรฐานสินค้า
  Organic
  USDA - NOP

 • ISO 140001:2015
  มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม