การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

โครงการ “มาม่าโมเดล” (MAMA model)
ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ประจำปี 2564

mamamodel

ได้รับรางวัล Gold Award จาก
IAUD International Award 2021 ประเทศญี่ปุ่น

mamamodel