ภาพยนตร์โฆษณา

เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตอาหารและแบรนด์สินค้าที่มีผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน