การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

 • 1
 • เจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัยชีวอนามัย
 • TF โรงงานลำพูน
 • 1 Position

วันที่ : 29/11/2021

คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมายความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • มีความรู้ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงา และสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจวัดได้
  • ผ่านการอบรมดับเพลิงข้นต้นหรือสูงกว่า
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Officeได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการประสานงานได้ดี กระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะการสังเกต ละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

  รายละเอียดงาน :

       1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
       2. ดูแลอาคารสถานที่และบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง

       3. กำกับดูแลการทำงานของ Supplier ที่เข้ามาทำงานในบริเวณโรงงาน
       4. ตรวจสอบการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
       5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


  สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน
  เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

  สวัสดิการ

  1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

  2.    ประกันสังคม

  3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.    ชุดยูนิฟอร์ม

  5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

  6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

  7.    เบี้ยขยัน

  8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

  9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Apply Now
 • 2
 • เจ้าหน้าที่คุณภาพ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
 • TF โรงงานศรีราชา
 • 1 Position
 • 3
 • หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
 • TF โรงงานศรีราชา
 • 1 Position
 • 4
 • นักวิจัยบรรจุภัณฑ์
 • TF โรงงานศรีราชา
 • 1 Position
 • 5
 • พนักงานบริการ (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์/เทอมินอล 21 พัทยา)
 • บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด
 • 10 Position
 • 6
 • พนักงานครัว (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์/เทอมินอล 21 พัทยา)
 • บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด
 • 10 Position