การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

 • 1
 • เจ้าหน้าทีประสานงานส่งออก
 • President Interfood Co Ltd (TF Group)
 • 1 Position

วันที่ : 24/03/2022

คุณสมบัติ :

  • วุฒิการศึกษา ป. ตรี สาขาโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะความรู้ด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน  อยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีความรู้ด้าน logistic ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และ ขยัน อดทน 
  • ทักษะการใช้ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  รายละเอียดงาน :

  • ดำเนินการ/ติดตาม/ประสานงานตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้สามารถส่งมองสินค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา
  • จัดทำระบบข้อมูล เอกสาร รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • ดูแล แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อทั้งก่อนและหลังส่งมอบย
  • ประสานงาน และรับเรื่องระหว่างลูกค้า โรงงาน ขาย และบริษัทขนส่ง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


  สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
  เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - 17.00 น.

  สวัสดิการ

  1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

  2.    ประกันสังคม

  3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.    ชุดยูนิฟอร์ม

  5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

  6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

  7.    เบี้ยขยัน

  8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

  9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Apply Now
 • 2
 • หัวหน้าแผนกกฎหมายอาหารและข้อมูลผลิตภันฑ์
 • TF สำนักงานกรุงเทพฯ
 • 1 Position
 • 3
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • TF สำนักงานกรุงเทพฯ
 • 1 Position
 • 4
 • หัวหน้าไลน์ผลิต
 • TF โรงงานลำพูน
 • 4 Position
 • 5
 • พนักงานช่าง
 • TF โรงงานลำพูน
 • 2 Position
 • 6
 • วิศวกรผลิต
 • TF โรงงานลำพูน
 • 1 Position
 • 7
 • หัวหน้ากะ
 • TF โรงงานระยอง
 • 1 Position
 • 8
 • International business executive (Sale & Marketing)
 • President Interfood Co Ltd (TF Group)
 • 1 Position
 • 9
 • นักวิจัยบะหมี่
 • TF โรงงานระยอง
 • 2 Position
 • 10
 • เจ้าหน้าที่คุณภาพ (เคมี)
 • TF โรงงานศรีราชา
 • 2 Position