ตำแหน่งงาน

TF สำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ อาคารทีเอฟกรุ๊ป ชั้น 7 เลขที่ 304 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ 
E-mail : HRBKK@mama.co.th สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-374-4730 ต่อ 1779

ตำแหน่งงาน

 • นิติกร จำนวน : 1 อัตรา

  วันที่ : 11/07/2018

  คุณสมบัติ :

   หน้าที่หลัก
   - ตรวจสอบ เจรจา และแก้ไขสัญญาภาษาไทยและอังกฤษ
   - จดทะเบียนและดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
   - จดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง บริษัทจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   - ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงาน,กระทรวงพาณิชย์,BOI,กรมแรงงาน ฯลฯ
   - ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย

   คุณสมบัติ
   - อายุไม่เกิน 30 ปี
   - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
   - มีใบอนุญาตว่าความ
   - ทำนิติกรรมสัญญา (ไทย/อังกฤษ), จดทะเบียนหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ มีความรู้ด้าน    
     บริษัทจำกัด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   - มีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
   - มีประสบการณ์ในงานด้านนี้ 2 ปีขึ้นไป

    

    

    

    

    

    

  สมัครงาน