How To
Cook
MAMA

News

No.1 Brand Thailand 2020-2021 เพราะแบรนด์คุณคือหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

ความท้าทายของนักการตลาดในวันที่โลกยังคงอยู่กับ โควิด-19 ต่อปีที่ 2 คือการพาแบรนด์ก้าวเดินไปข้างหน้า ทั้งคุณภาพ การตลาด ไปจนถึงการมีส่วนช่วยในการดูแลสังคม หล่อหลอมพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่ดีกับแบรนด์ในทุกมิติ จนกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค

รางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 เป็นรางวัลที่ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป จับมือกับ บริษัท Kadence International (Thailand)  และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ร่วมสำรวจความนิยมในสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภคชาวไทยในปีล่าสุด ด้วยจำนวน 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาแบรนด์สินค้าและบริการที่รักษาคุณภาพเคียงคู่คนไทย

เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการ และผู้ก่อตั้ง มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป ประกอบด้วยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ มาร์เก็ตเธียร์ออนไลน์ และมาร์เก็ตเธียร์อีเวนต์ กล่าวว่า ในปีนี้ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป จัดงานมอบรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ในรูปแบบ Virtual เป็นครั้งแรก เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดหลายประการ

แม้การประกาศผล และการมอบรางวัลจะอยู่บนโลก Virtual บนสถานการณ์ New Normal ที่เกิดขึ้น แต่การสำรวจของ Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม และพร้อมที่จะมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับ 50 แบรนด์ 54 หมวด

โดยรางวัลนี้เปรียบเสมือนหลักชัยว่านักการตลาดทุ่มแรงกายแรงใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการพาแบรนด์ไปนั่งในใจผู้บริโภค

ทั้งนี้ Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ไม่ใช่รางวัลที่ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป เป็นผู้มอบให้ แต่เป็นรางวัลที่ประชาชนทั้งประเทศมอบให้กับแบรนด์  

ซึ่งในกลุ่มสินค้า Instant Noodle – Mama ได้รับมอบรางวัล

โดยมีคุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ 
ที่มา