MAMA

News

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 18

ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในนามของผลิตภัณฑ์มาม่า เข้ารับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018 หรือ แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการสำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้