How To
Cook
MAMA

CSR

บ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับ โรงพยาบาลราชบุรี

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดถึงผู้ป่วย COVID-19