How To
Cook
MAMA

CSR

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โครงการ “ปธพ.9" มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า ที่ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด จ.สมุทรปราการ

มาม่า มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า เพื่อสนับสนุนคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) เพื่อนำไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับภัยโควิด-19 ในโครงการ "ปธพ.9 ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด"

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ที่ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด จ.สมุทรปราการ 
เพื่อนำไปจัดแพ็คใส่ถุงจัดชุดร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ