MAMA

CSR

บ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับโรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่ และ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

วันที่ 20 เมษายน  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับโรงพยาบาลลำพูน  โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่  และ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดถึงผู้ป่วย COVID-19