MAMA

CSR

โครงการแต้มฝัน ปันรัก ปีที่ 7 ณ ร.ร.บ้านชำขวาง จ.ฉะเชิงเทรา

บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้จัดโครงการแต้มฝัน ปันรัก ปีที่ 7 โดยในปีนี้ได้ไปที่  ร.ร.บ้านชำขวาง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563