MAMA

CSR

"โรงทานบะหมี่และเครื่องดื่ม"

บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ร่วมมือกับ บริษัทไทซันฟูดส์ และ บริษัทโอสถสภา จัดกิจกรรมโรงทานแจกบะหมี่และเครื่องดื่ม ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ร่วมมือร่วมใจกันสู้กับภัยโควิด-19