How To
Cook

Positions

TFMAMA Ratchaburi

Ratchaburi (Factory 1)

115 Moo 15, Soi Rai Khun Phen, Song Pol Road, Tumbol Pakrad, Aumphoe Banpong, Ratchaburi 70110 Thailand.

Position

 • 1.
 • Productivity Engineer (TPM)
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position

Date : 18/05/2023

Salary : 20,000-35,000 Baht

Qualification :

 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ TPM อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร , ด้านงานเพิ่มผลผลิต
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Word , Excel , Power point เป็นอย่างดี

Description :

 • จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของโครงการ TPM
 • ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติกิจกรรม TPM ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนความรู้หรือข้อมูลที่เี่ยวข้องกับกิจกรรม TPM รวมถึงถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมด้าน TPM ให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Workplace : ราชบุรี อ.บ้านโป่ง

Workday : Monday - Saturday

Office hours : 08:00 - 17:00

Welfare:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

Apply Now
 • 2.
 • Technician
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 3.
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 4.
 • หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 5.
 • พนักงานช่างซ่อมบำรุง
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 6.
 • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 7.
 • หัวหน้าส่วน Utility และโครงการ
 • TFMAMA Ratchaburi