How To
Cook

Positions

TFMAMA Rayong Factory

43/244, Moo 4, Huayprab-Pluakdaeng Mabyangporn, Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand.

Position

 • 1.
 • Researcher
 • TFMAMA Rayong Factory
 • 1 Position

Date : 02/05/2024

Salary : 15,000-25,000 Baht

Qualification :

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 0-3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ HACCP/GMP/กฎหมายแรงงาน
 • มีความรู้ด้าน sensoryและความรู้เบื้องต้นในการทำอาหาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
 • มีทักษะการประสานงานได้ดี มีความกระตือรือร้นและอททน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

Description :

 • ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้า
 • ศึกษาข้อกำหนดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและวัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน

Workplace : Rayong

Workday : Monday - Saturday

Office hours : 08:00 - 17:00

Welfare:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

Apply Now
 • 2.
 • shift leader
 • TFMAMA Rayong Factory
 • 1 Position