MAMA

Positions

TF Lumphun Factory

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่าย
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่ 
แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 หรือ 
E-mail : HRLPN@mama.co.th 
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 053 584 088 , 053 534 086 ต่อ 5802

Position

 • เจ้าหน้าที่คุณภาพ จำนวน : 1 อัตรา

  วันที่ : 30/10/2018

  คุณสมบัติ :

   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
   - มีบุคลิกภาพดี , มีความเป็นผู้นำ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี,สมารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
     มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001,GMP,HACCP,5ส
   - มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป
   - มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหาร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   รับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   คุณพาขวัญ โทร 053-237788#5803  Email : Pakwaun.l@mama.co.th
  Apply Now
 • วิศวกร จำนวน : 1 อัตรา