How To
Cook

Positions

TF Sriracha Factory

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หรือ E-mail : recruitment@mama.co.th, soontree.t@mama.co.th สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 038-480-502 ต่อคุณอริสา 3101(สาขาศรีราชา)หรือ 02-3744730 ต่อคุณสุนทรีย์ 1952 (สำนักงานใหญ่) หรือ 092-274-1893

Position

 • 1
 • HR Business Partner
 • TF Sriracha Factory
 • 1 Position

วันที่ : 24/03/2022

คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน  7 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ทางาน HRBP, Recruitment, C&B Management
  • ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างบริหารและอัตรากาลัง
  • ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและธุรกิจอาหาร
  • ทักษะการให้คำปรึกษา การคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
  • ทักษะการสื่อสาร ประสานงาน และการนาเสนอข้อมูล
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  • รายละเอียดงาน :
   • กำกับดูแลนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนและการดำเนินงานด้านการจัดการบุคลากร และการปฏิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานขององค์กร
   • เป็นตัวแทนประสานระหว่างพนักงาน/ผู้จัดการสายงาน/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยกรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   • สื่อสารนโยบาย ระเบียบข้อบังคับการทำงาน ประกาศบริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้รับทราบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
   • มีส่วนร่วมและสนับสนุนกลยุทธ์งานด้านบุคลากร สามารถให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผู้นำธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสร้างศักยภาพองค์กร กำหนดพฤติกรรม วางโครงสร้างและกระบวนการภายในต่างๆให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   • ให้คำแนะนำผู้จัดการสายงานในการวางแผนการสร้างผู้มีศักยภาพสูง (Talent)ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคลองตามแผนกลยุทธ์ของสายงาน


       
   สถานที่ทำงาน : ศรีราชา จ.ชลบุรี

   เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

   สวัสดิการ

   1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

   2.    ประกันสังคม

   3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   4.    ชุดยูนิฟอร์ม

   5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

   6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

   7.    เบี้ยขยัน

   8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

   9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี


Apply Now
 • 2
 • QA Officer
 • TF Sriracha Factory
 • 2 Position
 • 3
 • QA Manager
 • TF Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 4
 • Packaging researcher
 • TF Sriracha Factory
 • 1 Position