Positions

TF Bangkok Office

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติ (resume) พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาที่
E-mail : recruitment@mama.co.th, soontree.t@mama.co.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-374-4730 ต่อ 1952 หรือ 092-274-1893

Position

 • 1
 • เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงงาน)
 • TF Bangkok Office
 • 1 Position

วันที่ : 04/05/2020

คุณสมบัติ :

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

  2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  1 ปี 

  3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ SAP ได้

  4. มีความรู้กฎหมายภาษีอากร

  5. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่่นๆได้  รายละเอียดงาน :

  1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อ วัตถุดิบ วัสดุ รวมไปถึงการซื้อทรัพย์สิน และสอบทานการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขาย รายได้อื่น เงินสดย่อย การจ่ายเงินธนาคาร Auto Pay-Link เพื่อให้ข้อมูลแสดง

  ค่าที่ถูกต้องตรงตามเอกสารทางบัญชี

  2. ตรวจสอบและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมของทรัพย์สินแต่ละเดือน

  3. บันทึกบัญชีต้นทุนประจำเดือน

  4. จัดทำรายงานรายละเอียดการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯกับบริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน และจัดทำสรุปรายการเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน ประจำไตรมาสและประจำปี 

  5. จัดทำงบประมาณประจำปี

  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 น.  - 17.00 น.


  สวัสดิการ :

  1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

  2.    ประกันสังคม

  3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.    ชุดยูนิฟอร์ม

  5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

  6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

  7.    เบี้ยขยัน

  8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

  9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Apply Now