How To
Cook

Positions

TF Bangkok Office

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติ (resume) พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาที่
E-mail : recruitment@mama.co.th, soontree.t@mama.co.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-374-4730 ต่อ 1552 

Position

 • 1
 • หัวหน้าแผนกกฎหมายอาหารและข้อมูลผลิตภันฑ์
 • TF Bangkok Office
 • 1 Position

วันที่ : 24/03/2022

คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์ด้าน regulation Affair (RA) ในผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการทำงานเป็นทีมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  และ สามารถรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พร้อมลำดับความสำคัญของงานก่อนหลัง 
  • สามารถเเริ่มต้นงานด้วยตนเอง สามารถทํางานด้วยการกํากับดูแลน้อยที่สุด และสามารถดําเนินการภายใต้ความกดดันและในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
  • ทักษะในการสื่อสาร ด้วยวาจาและการเขียน และการเจรจาต่อรอง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • เชี่ยวชาญในแอปพลิเคชันที่ใช้ Windows - Word, Excel, PowerPoint, Access
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  รายละเอียดงาน :
  • ประสานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย และเป็นตัวแทนบริษัท เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สำนักงานอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมประมง สาธารณสุขจังหวัด องค์กรการค้าและวิทยาศาสตร์  เป็นต้น
  • ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน ในส่วนของ ก) สูตร ส่วนผสม และขั้นตอนการผลิต ข) ข้อมูลฉลากที่จําเป็นและไม่จําเป็นทั้งหมดรวมถึงการกล่าวอ้างต่างๆ และ ค) การสื่อสาร  เช่น การโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เว็บไซต์ ฯลฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นโภชนาการอาหารและมาตรฐานอาหารและการติดฉลากอย่างสม่ำเสมอ โดยการสื่อสารผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบที่มีอยู่


      
  สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ /ศรีราชา จ.ชลบุรี

  เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

  สวัสดิการ

  1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

  2.    ประกันสังคม

  3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.    ชุดยูนิฟอร์ม

  5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

  6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

  7.    เบี้ยขยัน

  8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

  9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี


Apply Now
 • 2
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • TF Bangkok Office
 • 1 Position