Positions

Position

 • 1
 • RD Officer
 • TF Rayong Factory
 • 1 Position

วันที่ : 19/02/2021

คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 0-3ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานวิจัยและพัฒนา
  • มีความรู้เกี่ยวกับ HACCP/GMP/กฎหมายแรงงาน
  • มีความรู้ด้าน sensoryและความรู้เบื้องต้นในการทำอาหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
  • มีทักษะการประสานงานได้ดี
  • มีความกระตือรือร้นและอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  รายละเอียดงาน :

       1. วิจัยและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบะหมี่สูตรต่างๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
       2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตบะหมี่สูตรต่างๆเพื่อให้สินค้ามีอายุการจัดเห็บตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า

       3. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
           ที่ส่งไปจำหน่าย

       4. จัดทำเอกสารสูตรการผลิตได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ISO และไม่ทันต่อคำสั่งซื้อจากลูกค้า
       5. ดำเนินการสรรหาและทดลองสำหรัีบวัตถุดิบเพื่อนำมาทดแทนหรือพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 
           หรือช่วยลดต้นทุนการผลิต

       6. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นแก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต


  สถานที่ทำงาน : ระยอง
  เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

  สวัสดิการ

  1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

  2.    ประกันสังคม

  3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.    ชุดยูนิฟอร์ม

  5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

  6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

  7.    เบี้ยขยัน

  8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

  9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Apply Now
 • 2
 • QA Manager
 • TF Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 3
 • Packaging researcher
 • TF Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 4
 • พนักงานบริการ (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์/เทอมินอล 21 พัทยา)
 • President Kourakuen
 • 10 Position
 • 5
 • พนักงานครัว (ประจำสาขาเดอะปาร์ค/แฟชั่นไอส์แลนด์/เทอมินอล 21 พัทยา)
 • President Kourakuen
 • 10 Position