MAMA

Positions

TF Bangkok Office

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ อาคารทีเอฟกรุ๊ป ชั้น 7 เลขที่ 304 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ
E-mail : HRBKK@mama.co.th สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-374-4730 ต่อ 1779

Position

 • เจ้าหน้าที่จัดซิ้อ จำนวน : 2 อัตรา

  วันที่ : 20/07/2018

  คุณสมบัติ :

   หน้าที่หลัก

   •จัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุเข้าโรงงาน

   •วางแผนการซื้อและส่งสินค้าเข้าโรงงาน

   •ตรวจสอบราคาวัตถุดิบและวัสดุ รวมทั้งจัดทำรายงาน

   คุณสมบัติ

   •อายุไม่เกิน 30 ปี

   •วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

   •มีความรู้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint  มีความถนัดในด้านการคำนวณและการวิเคราะห์

   •อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษพอใช้

   •มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

   •มีความตั้งใจ มีความเพียร ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบ

   •มีความสามารถจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

   •สามารถวางแผน บริหารเวลา และจัดลำดับงานได้ดี

   •สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

   •ถ้ามีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    

    

  Apply Now
 • นิติกร จำนวน : 2 อัตรา